Čuvajte se Falsifikata

Čuvajte se falsifikovanog Konica Minolta potrošnog materijala

Ako je cena predobra da bi to bila istina, proizvod verovatno nije originalan!

 

Brand piratstvo ozbiljan je problem za proizvođače i korisnike kvalitetnih marki proizvoda. U poslednjih nekoliko godina, količina falsifikovanih proizvoda na tržištu dostigla je takve ogromne razmere da je pogođena ekonomija u celom svetu. Korisnici falsifikovanih proizvoda su oštećeni jer falsifikati obično nisu prepoznatljivi kao takvi, ali u korišćenju pokazuju da su nekvalitetni, ili još gore, u slučaju potrošnog materijala mogu čak i oštetiti uređaj u kom se koriste. To ipak ima negativan uticaj na proizvođača uređaja, njegov imidž može biti ozbiljno narušen.

Javnost je više svesna piratstva brenda kada su u pitanju luksuzne robe. Široj javnosti nije poznato da je i IT industrija takođe ozbiljno pogođena posebno obzirom na potrošni materijal i dodatnu opremu  za hardverske proizvode.

Konica Minolta Evropa svesna je činjenice da falsifikovani potrošni materijal za laserske štampače i višenamenske uređaje kruži ne samo u Evropi nego i po celom svetu. Zalažemo se za uklanjanje tih ilegalnih proizvoda sa tržišta i energično ćemo procesirati u kaznenim i / ili civilnim sudovima proizvođače i distributere koji svojim aktivnostima potkopavaju ugled marke Konica Minolta.

Kao korisnici Konica Minolta uređaja i potrošnog materijala za te uređaje, kako bi ste utvrdili da li ste kupili originalni Konica Minolta potrošni materijal, molimo Vas obrate pozornost na pojedine detalje. Zapamtite: ako je cena predobra da bi to bila istina verovatno ne kupujete Konica Minolta original! Ako niste sigurni u poreklo svog potrošnog materijala obratite se Konica Minolta predstavniku koji će vam pomoći da proverite šta ste kupili.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Phone: +49 511 7404 684 / Fax: +49 511 6067 7180
brand.protection(at)konicaminolta.eu


Pogledajte neke primere falsifikovanih Konica Minolta tonera.

TN114 toner


 

Original

Counterfeit
The printing alignment is incorrect
 

Counterfeit

TN116 toner


Original

Counterfeit
The Konica Minolta logo is incorrect

Counterfeit

TN118 toner


Original

Counterfeit
The "do not" ring has been overprinted on the toner bottle

Counterfeit

TN211 toner


Original

Counterfeit
The number "1" has the incorrect font

Counterfeit

TN311 toner


Original

Counterfeit
The punctuation is incorrect

Counterfeit

TN414 toner


Original

Counterfeit
The punctuation is incorrect

Counterfeit

TN415 toner


Original

Counterfeit
Incorrect toner weight on the front of the box

Counterfeit

magicolor 2300 Series


Original

Counterfeit
Incorrect alignment of the body text

Counterfeit

magicolor 2400 / 2500 Series


Original

Counterfeit
The letter "K" has the incorrect font

Counterfeit

pagepro Series


Original

Counterfeit
The letter "S" has the incorrect font

Counterfeit

Sivi uvoz - Kako prepoznati poreklo tonera po regionima

magicolor 2300 and pagepro Series


magicolor 2400/2500 Series


magicolor 1600 / 3700 / 4700 Series