Windows 10 - April 2018 Update (Version 1803)

Konica Minolta je izvršila procene ažuriranja Windows 10 April 2018 Update i potvrdila da nema grešaka. Naši upravljački programi štampača za Windows 10 se mogu koristiti za štampanje u okruženju Windows 10 Update, osim sledećih proizvoda.

Napomena: Procena sledećih upravljačkih programa je u pripremi i biće naknadno prijavljena.
 
  • Eksterno razvijeni upravljački programi