Windows Server 2016 

Višefunkcionalni štampači

U boji

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
Universal Print Driver (Standardni) PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
PCL5 DA DA WHCK
bizhub C759 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
IC-418 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C659 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) - - -
PCL6 DA (*3) DA (*3) WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
IC-418 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C658 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C558 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C458 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C368 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C308 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C287 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub C258 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
IC-416 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C227 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub C3851FS (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub C3851FS (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub C3351 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub C3110 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)


 

Crno-belo

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
Universal Print Driver (Standardni) PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
PCL5 DA DA WHCK
bizhub 758 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 658e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub 558e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub 458e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub 368e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub 367 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 308e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS - - -
Scanner - - -
bizhub 287 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 227 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 4752 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 4052 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 4422 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner DA DA WHCK
bizhub 3622 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner DA DA WHCK
bizhub 306 (Standardni) PCL6 DA DA Authenticode
GDI - - -
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA DA Authenticode
bizhub 266 (Standardni) PCL6 DA DA Authenticode
GDI - - -
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA DA Authenticode
bizhub 226 (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
GDI DA DA WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA DA WHCK
bizhub 185 (Standardni) GDI DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA DA WHCK


 

Sistemi za štampanje

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
Universal Print Driver (Standardni) PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
PCL5 DA DA WHCK
bizhub C3100P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 4702P (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
bizhub 4402P (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
bizhub 3602P (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS BW Laser Class 2) - - -
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK


 

Proizvodi koji se više ne prodaju

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa    Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
Universal Print Driver (Standardni) PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
PCL5 DA DA WHCK
bizhub C754e/C654e (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C754/C654 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C652DS/C652/C552/C452 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
PostScript DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
IC-412 PostScript - - -
bizhub C650/C550/C451 (Standardni) PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
IC-409 PostScript - - -
bizhub C554e/C454e (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C554/C454/C364/C284/C224 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C450/C352/C351/C300/C252/C252 (Standardni) PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
bizhub C450P/C352P/C252P/C250P (Standardni) PCL6 - - -
  PostScript - - -
  FAX - - -
  Scanner - - -
bizhub C364e/C284e (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub C360/C280 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
PostScript DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
  XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
  Scanner - - -
IC-412 PostScript - - -
bizhub C351 (Standardni) PCL6 - - -
  PostScript - - -
  FAX - - -
  Scanner - - -
bizhub C224e (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub C353/C253/C203 (Standardni) PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
IC-409 PostScript - - -
bizhub C353P (Standardni) PCL6 - - -
PostScript - - -
IC-409 PostScript - - -
bizhub C281/C221 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub C220 (Standardni) Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
PostScript DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub C200 (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub C3850FS/C3850/C3350 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
Inbox (PS Color Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub C35 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub C35P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) DA (*7)
bizhub C31P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
bizhub C30P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
bizhub C25 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) - WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub C20 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK
bizhub C20P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
bizhub C10 (Standardni) GDI - - -
Scanner - - -
bizhub C10P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
bizhub 754e/654e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub 754/654 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub 751/601 IC-208 Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub 750/600 IC-202 PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
bizhub 554e/454e/364e/284e/224e (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub 652/552 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub 558/458/368/308 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub 501/421/361 IC-207 Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub 423/363/283/223 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub 500/420/360 IC-204 PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
bizhub 350/250 (Standardni) PCL6 - - -
PostScript - - -
Scanner - - -
bizhub 362/282/222 (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner - - -
bizhub 235/215/195 (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
GDI DA DA WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA DA WHCK
bizhub 165 (Standardni) GDI DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA DA Authenticode
bizhub 164 (Standardni) GDI DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA (*7) DA (*7) Authenticode
bizhub 163/211 (Standardni) GDI DA (*7) DA (*7) Authenticode
Scanner DA (*7) DA (*7) Authenticode
IC-206 PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
bizhub 162/210 (Standardni) GDI - - -
Scanner - - -
bizhub 161/160f/160 (Standardni) PCL6 - - -
GDI - - -
Scanner - - -
bizhub 131f (Standardni) GDI - - -
FAX - - -
Scanner - - -
IC-902 PCL5e/PCL6 - - -
bizhub 4750/4050 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 4700P/4000P/3300P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 4020/3320 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 3301P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 43 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
FAX - - -
Scanner - - -
bizhub 42/36 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 40P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
bizhub 25e (Standardni) GDI - - -
PCL5e/PCL6 - - -
FAX - - -
Scanner - - -
PS-505/PS-506 PostScript - - -
bizhub 20P (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
PostScript DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
bizhub 20 (Standardni) PCL6 DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
PostScript DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Konica Minolta MarketPlace (Standardni) GDI - - -
PCL5e/PCL6 - - -
FAX - - -
XPS - - -
Scanner - - -
IC-903 PostScript - - -
Konica Minolta MarketPlace (Standardni) GDI - - -
FAX - - -
Scanner - - -
IC-902 PCL5e/PCL6 - - -


 

Produkciona štampa

U boji

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
AccurioPress C6085/C6100 IC-604 PPD (mini upravljački program) DA DA DA
PostScript DA DA DA
Scanner - - -
IC-313 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-315 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
AccurioPress C2060/C2060L IC-603 PPD (mini upravljački program) DA DA DA
PostScript DA DA DA
Scanner - - -
IC-313 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-417 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
AccurioPress C2070/C2070L IC-603 PPD (mini upravljački program) DA DA DA
PostScript DA DA DA
Scanner - - -
IC-313 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-417 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRESS C1100 IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-310 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRESS C1085 IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-310 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRESS C1070P IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-415 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRESS C1060 IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-415 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRESS C71hc IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRO C1070 IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-415 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRO C1060 IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-415 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
IC-308 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRO C1060L IC-602 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
IC-415 PostScript DA (*1) DA (*1) WHCK
bizhub PRO C759 IC-418 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub PRO C754e IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK


 

Crno-belo

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
bizhub PRESS 2250P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRESS 1250eP (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRO 1100 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
Scanner - - -
bizhub PRESS 1052e (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRO 958 (Standardni) Inbox (PS BW Laser Class 2) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
FAX DA DA WHCK
XPS DA DA WHCK
Scanner - - -


 

Proizvodi koji se više ne prodaju

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
bizhub PRESS C8000e IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRESS C8000 IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRESS C7000P IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-413 PostScript DA (*1) - Authenticode
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRESS C70hc IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRESS 2250P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRESS C6000 IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-413 PostScript DA (*1) - Authenticode
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRO C7000 IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-413 PostScript DA (*1) - Authenticode
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRO C6501eP IC-408 PostScript - - -
IC-305 PostScript - - -
bizhub PRO C6501/C5501/C65HC IC-408 PostScript - - -
IC-305 PostScript - - -
bizhub PRO C5500 IC-408 PostScript - - -
IC-305 PostScript - - -
bizhub PRO C6000 IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-413 PostScript DA (*1) - Authenticode
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRO C6000L IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
bizhub PRO C754 IC-414 PostScript DA (*1) - WHCK
bizhub PRO C652DS IC-412 PostScript - - -
bizhub PRO C70hc IC-601 PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA UE WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner - - -
IC-306 PostScript DA (*1) - Authenticode
bizhub PRESS 1250P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRO 1200P (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) - WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) - Authenticode
Scanner - - -
bizhub PRO C71hc (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRO C71hc (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) - WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) - Authenticode
Scanner - - -
bizhub PRO 1050P (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
PCL6 - - -
PostScript - - -
bizhub PRO C71hc (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA UE WHCK
PostScript DA UE WHCK
Scanner - - -
bizhub PRO C71hc (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -
PCL6 - - -
PostScript - - -
Scanner - - -
bizhub PRO C71hc IC-203 PPD (mini upravljački program) - - -
PCL6 - - -
PostScript - - -
bizhub PRO 754e (Standardni) PostScript - - -


 

Laserski štampači

Proizvodi koji se više ne prodaju

Naziv proizvoda Kontroler Upravljački program Dostupnost upravljačkog programa Windows logotip (WHCK)
EFGIS (*5) Non-EFGIS (*5)
Universal Print Driver (Standardni) PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
PCL5 DA DA WHCK
magicolor 8650DN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 7450/7450II/GA (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 7300 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 5670EN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 5650EN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 5550 / 5570 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
magicolor 5450 (D/DX) (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
magicolor 5440DL (DLD/DLX) (Standardni) GDI - - -
magicolor 5430DL (Standardni) GDI - - -
magicolor 4695MF (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
magicolor 4690MF (Standardni) GDI DA (*7) DA (*7) Authenticode
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
magicolor 4750EN/DN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS Color Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
magicolor 4650EN/DN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA (*7) DA (*7) Authenticode
PostScript DA (*7) DA (*7) Authenticode
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 3730DN (Standardni) GDI DA DA (*7) WHCK
magicolor 3300 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 3100 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 2590MF (Standardni) GDI - - -
Scanner - - -
magicolor 2550/2550DN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
magicolor 2530DL (Standardni) GDI - - -
magicolor 2500W (Standardni) GDI - - -
magicolor 2490MF (Standardni) GDI - - -
FAX - - -
Scanner - - -
magicolor 2480MF (Standardni) GDI - - -
Scanner - - -
magicolor 2450 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 - - -
PostScript - - -
magicolor 2430DL (Standardni) GDI - - -
magicolor 2400W (Standardni) GDI - - -
magicolor 2350 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 2210 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
magicolor 1690MF (Standardni) GDI DA DA (*7) WHCK
FAX DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
magicolor 1680MF (Standardni) GDI DA DA (*7) WHCK
Scanner DA (*7) DA (*7) WHCK (*7)
magicolor 1650EN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
PCL6 DA DA (*7) WHCK
PostScript DA DA (*7) WHCK
magicolor 1600W (Standardni) GDI DA DA (*7) WHCK
pagePro 9100 (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
pagepro 5650EN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
pagepro 4650EN (Standardni) PPD (mini upravljački program) DA (*7) DA (*7) Authenticode
Inbox (PS BW Laser Class) DA (*3) DA (*3) WHCK
PCL6 DA DA WHCK
PostScript DA DA WHCK
XPS DA (*7) DA (*7) Authenticode
pagepro 1490MF (Standardni) GDI - - -
FAX - - -
Scanner - - -
pagepro 1480MF (Standardni) GDI - - -
Scanner - - -
pagePro 1400W (Standardni) GDI - - -
pagePro 1300W / 1350W (Standardni) GDI DA (*7) DA (*7) Authenticode
pagePro 1250 (Standardni) PPD (mini upravljački program) - - -


 

Natpis:

DA: Upravljački programi su već spremni i dostupni
***/2017: Upravljački program će biti objavljen u našem Centru preuzimanja ***/2017. godine. Do tada možete koristiti Windows 8/8.1 upravljački program, Windows logotip (WHCK) samo do verzije Windows 8/8.1
*1: EFI nudi alternativni upravljački program za osnovnu podršku za Fiery štampanje. Dostupno je za preuzimanje na stranici http://www.efi.com/support-and-downloads/downloads/
*2: trenutno su podržani 32-bitni upravljački programi, podrška za 64-bitne upravljačke programe se ispituje
*3: Ovaj upravljački program je sadržan u Windowsu (inbox) i podržava osnovne funkcije štampanja
*4: Ovaj upravljački program je zasnovan na tehnologiji mini upravljačkih programa i podržava osnovne funkcije štampanja
*5: EFGIS označava engleski, francuski, nemački, italijanski i španski jezik, Non-EFGIS označava sve druge evropske jezike
*6: Ovaj upravljački program je dostupan samo na CD-ROM mediju; obratite se lokalnom prodavcu
*7: Koristite neizmenjeni Windows 10 upravljački program Windows logotip (WHCK)
UE: Ispituje se
- : Nema podrške

Proizvodi koji nisu navedeni ispod neće biti podržani