Informacije kompanije Konica Minolta

Mere za kontrolu uticaja korona virusa na dostupnost proizvoda i usluga


+++ AŽURIRANO 9. aprila 2020: Ograničena isporuka tonera u Evropi +++


Langenhagen, Nemačka, 6. april 2020.

NOVOSTI (6. april 2020.):

Donja izjava je i dalje važeća. Pored toga, želimo da vam pružimo još novosti o trenutnim poteškoćama u distribuciji tonera u Evropi:
Usled privremenog zatvaranja Konica Minolta postrojenja za proizvodnju tonera u Francuskoj, više ne možemo u potpunosti da garantujemo dostupnost tonera potrebnog za rad Konica Minolta sistema za štampu tokom narednih nedelja. Iako se očekuje da se proizvodnja nastavi 9. aprila 2020, može da prođe određeno vreme pre nego što se vrati u normalu i isporuke u Evropi se vrate na uobičajeni nivo. Do sada smo uspevali da kompenzujemo smanjivanje lagera usled zatvaranja postrojenja u Francuskoj putem paketa mera, ali, nažalost, moramo da konstatujemo da te mere više nisu dovoljne i da smo iscrpeli dostupne opcije.

Obratite se lokalnom Konica Minolta menadžeru za klijente sa pitanjima u vezi sa specifičnom situacijom.

O trenutnom statusu ćemo vas obaveštavati na ovom veb sajtu.


+++ Originalna izjava +++


Langenhagen, Nemačka, 16. mart 2020.

Poštovani klijenti,

Kao našeg pouzdanog poslovnog partnera, želimo da vas obavestimo o uticaju korona virusa na našu proizvodnju i mogućnost pružanja usluge i isporuke. 

Radovi u našim postrojenjima i magacinima u Kini se postepeno kreću ka stabilizovanom nivou proizvodnje usmerenog ka savladavanju nagomilanog zaostalog posla zbog zatvaranja fabrika i drugih efekata koji su nastali zbog korona virusa (npr. odlaganja kod dobavljača). Postrojenja grupe Konica Minolta van Kine omogućavaju i nama i našim skladištima u Evropi da u predvidivoj budućnosti izlaze u susret određenoj potražnji naših klijenata. Međutim, ne možemo da isključimo mogućnost kašnjenja i nestašica (zavisno od proizvoda i/ili usluga), iako se svim silama trudimo da negativan uticaj na vaše poslovanje bude što manji. Radne aktivnosti i navedeni datumi mogu da budu drugačiji i da izazovu prekide u sledećim nedeljama zbog nedostatka kapaciteta odeljenja snabdevanja i logistike i predstojećih ograničenja protoka robe i radne snage usled dinamičkog razvoja situacije sa korona virusom.

Zbog ovog trajno menjamo naše smernice za dobavljanje i alokaciju i probaćemo da utičemo na zalihe koliko god je moguće preko globalne Konica Minolta organizacije. Da bismo bolje razumeli situaciju sa vašom porudžbinom, obratite se lokalnom Konica Minolta menadžeru za klijente – odgovoriće na konkretna pitanja koja imate. 


Dostupnost naših usluga u ogromnoj meri zavisi od terenskog osoblja kompanije Konica Minolta. Trenutno imamo preko 2500 tehničara u 35 zemalja Evrope. Ti tehničari obezbeđuju održavanje proizvoda i pružanje usluga. Pošto naši radnici putuju od klijenta do klijenta, model po kom pružamo usluge predstavlja potencijalni rizik i za klijente i za naše zaposlene. Zato ćemo uvesti promene u naš model pružanja usluga korišćenjem usluga na daljinu koliko god je moguće: Pošto je većina proizvoda, platformi i aplikacija kompanije Konica Minolta napravljeno tako da podržava IOT (internet stvari) i dozvoljava povezivanje na daljinu, povezaćemo vaše uređaje sa pozadinskim sistemima kompanije Konica Minolta. Na taj način, omogućićemo Konica Minolta proizvodima da primaju usluge na daljinu. Svi incidenti do kojih dođe trebalo bi da se reše na daljinu, bez intervenisanja na lokaciji. Serviser će vas posetiti samo ako je potrebno obezbediti povezivanje ili zameniti hardver.
 

Podstičemo sve zaposlene (i redovno ih obaveštavamo) da pažljivo prate i svoje zdravlje i svoju društvenu sredinu i da preduzmu mere predostrožnosti da bi smanjili rizik od infekcije: bolja higijena, otkazivanje učešća na većim događajima, prelazak na virtuelne sastanke, tamo gde je moguće preporučujemo rad od kuće. Putovanje u ili iz rizičnih regiona je zabranjeno. Ako se neko od zaposlenih zarazi, postupamo u skladu sa propisima o zaštiti od zaraze i uveli smo mere koje smanjuju rizik od zaražavanja drugih koliko god je moguće (karantin). U tom slučaju – kao i što je slučaj sa bolovanjima i godišnjim odmorima – možemo da se oslonimo na druge obučene servisere da bismo smanjili uticaj na vaše poslovanje.
 

Osnovali smo štab za korona virus, koji pažljivo nadzire situaciju i trenutna dešavanja u Kini, Evropi i drugde i planira mere za obezbeđivanje dostupnosti sistema i usluga u budućnosti. Dodatno, kompanija Konica Minolta je osmislila plan za globalni kontinuitet poslovanja, koji uključuje redovne preglede fabrika, procenu alternativnih dobavljača i dr, da bi se obezbedio lanac dostave koji funkcioniše bez zastoja.
 
Ako se nešto u ovim okolnostima promeni, obavestićemo vas u što kraćem roku. Za konkretna pitanja u vezi sa vašom situacijom, obratite se lokalnom Konica Minolta menadžeru za klijente.
 

Srdačno,

Zöldi Csaba
Managing Director
Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo